DAVID BARTOŇ
 
životopis
 
životopis
 

David Bartoň se narodil 3. srpna 1964 v Táboře. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1989 žije na Českomoravské vysočině. Pracoval jako zemědělský inženýr, skladník, hostinský, keramik. Od roku 1998 je výtvarníkem na volné noze a kurátorem desítek výstav jiných výtvarníků. V letech 1998 - 1999 spolupracoval s básníkem Jiřím Dědečkem a režisérem Zdeňkem Tycem na 25 dílech televizního pořadu Cizí slovo poezie. V letech 2005 - 2010 vedl Městskou galerii v Telči. Své obrazy představil přibližně na padesáti výstavách v České republice a na čtyřech výstavách ve Vídni. O jeho obrazech psali Jaromír Zemina, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Jiří Valoch, Milan Kozelka. Maluje převážně krajinu Českomoravské vysočiny, oblast, kterou malíř Karel Valter označoval 3T (rámovaná městy Telč, Třešť a Třebíč). Menší část autorovy tvorby je figurální, inspirovaná lidmi z hospody a přáteli z undergroundu. Maluje olejovými barvami na sololit či plátno.Žije a maluje v Praze a v Telči.

Kontakt: David Bartoň
Vlašská 20, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Na Parkáně 123, 588 56 Telč
Telefon: (+420) 776 553 970

David Bartoň was born in Tábor on August 3, 1964. He studied at a grammar school in České Budějovice and graduated from the College of Agriculture in Brno. From 1989, he lived in the Bohemian-Moravian Highlands. He worked as an agriculture engineer, warehouse keeper, innkeeper and pottery maker. Since 1998, he has been a freelance artist and was a curator of dozens of exhibitions of other artists. In 1998 and 1999, he cooperated with the poet Jiří Dědeček and the director Zdeněk Tyc and they created 25 episodes of the TV series A Foreign Word – Poetry. Between 2005 and 2010, he was the managing director of the Municipal Gallery in Telč. He presented his paintings at approximately 50 exhibitions in the Czech Republic and four exhibitions in Vienna, Austria. His paintings have been reviewed and critically acclaimed by Jaromír Zemina, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Jiří Valoch, Milan Kozelka and others. He paints mainly the landscape of the Bohemian-Moravian Highlands, an area described by the painter Karel Valter as 3Ts (framed by three towns - Telč, Třeš and Třebíč). A minor part of David Bartoň‘s works are figurative, inspired by people from a pub and friends from the underground movement. He paints in oil on hardboard or canvas. He lives and works in Prague and Telč. David Bartoň‘s work is represented by The Eclectic Gallery Praha, Jánský vršek 1, 118 00 Prague 1 - Malá Strana
Telephone: (+420) 602 214 774
www.eclectic.cz

 
obrazy
výstavy
články
kontakt
 
galerie Telč
galerie Jihlava
minigalerie Trifoil
 
úvod